top of page

Intercultural Navigator Program

Munkatársunk közreműködik a British Council által szervezett

Intercultural Navigator programban.

A Romaversitas Alapítvány immáron 13. éve foglalkozik egyetemista és főiskolás roma hallgatók támogatásával.

Nem csak ösztöndíjat és szolgáltatások sorát biztosítja, hanem igyekszik teret adni egy pezsgő közösségi életnek is.

Az elmúlt évek alatt jól láthatóvá váltak az eddigi erőfeszítések eredményei. A hagyományos értelemben vett lemorzsolódás rendkívül alacsony (átlagban évente egy olyan diák van, aki egyéb okok miatt hagyja el a Romaversitast; és a diplomáját később a segítségünk nélkül szerzi meg); az elmúlt években számos volt diákunk tűnt fel különböző cégek élén, a mozivásznakon, hazai és európai színpadokon és kiállítótermekben vagy a politikai élet különböző területein. De ugyanennyire büszkék vagyunk azokra a szociológusokra, tanárokra, romológusokra is, akik a saját területükön dolgozva öregbítik az Alapítvány hírnevét, de legfőképp azokra, akik a következő generáció előtt állva nyújtanak jó példát.

Az Alapítvány sikereinek egyik kulcsa az az összetett gondolkodás, mellyel igyekszünk az élet minden területén megjelenő problémára gyors és hatékony választ adni; mert az ösztöndíj mellett a sokszor pénzben nem is kifejezhető további szolgáltatások hosszú sorát biztosítjuk.

A British Council az Egyesült Királyság nemzetközi szervezete, amely szakmai kapcsolatok kialakítására törekszik az oktatás, társadalom és kultúra terén.

„Világszerte kapcsolódási pontokat alakítunk ki az egyének valamint a szervezetek számára ahhoz, hogy kreatív ötleteket cserélhessenek, és tartós munkakapcsolatokat hozzanak létre.

A British Council 2008 szeptemberében hirdette meg 16 országban „Intercultural Navigators" című nemzetközi programját, melyen összesen 450 fiatal vett részt.

Magyarországon 220 jelentkező közül választottuk ki azt a 40 fiatalt, akik számára fontos a kulturális sokszínűség, a nyitottság és a közösség - és mindezért tenni is szeretnének.

A programban résztvevők egy hazai és nemzetközi csapat tagjaként először egy interkulturális készségeket fejlesztő tréningen vettek részt. Ezt követően a fiatal vezetőknek lehetőségük nyílott arra, hogy gyakornokként betekintést nyerjenek közintézmények, civil szervezetek és a gazdasági szféra működésébe. A tréningeken megszerzett projektmenedzseri és szponzorszerzési készségekkel a fiatalok könnyebben megvalósíthatják saját elképzeléseiket a jövőben - a legjobb projektek elindításához a British Council támogatást nyújt.

A résztvevők kiválasztásánál a személyes elhivatottságon túl fontos szempont volt, hogy sok terület képviselve legyen: művészet, tudomány, oktatás, civil-és közszféra, média. A csoport változatossága lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők egy-egy témát számos szemszögből értékeljenek és megvitassanak, sokszor személyes érintettségük kapcsán.

A program leglényegesebb eleme volt, hogy nem a problémákra, hanem a változásra koncentrált, és arra tanította a résztvevőket, hogy a változást saját magukban kell elindítaniuk. Ezt a folyamatot segítette az olyan módszerek elsajátítása, mint az értő kíváncsiság, a hatékony kérdezéstechnika, az aktív egymásra figyelés és megértés, a másság értékelése, a hatékony konfliktuskezelés, a helyzetek átértékelése vagy a nézőpontváltás. A büszkeségfal felállítása az egyik olyan feladat volt, amely segített megérteni, hogy a sikereinkre építve sokkal nagyobb esélyünk van egy pozitív jövőkép elérésére, mint ha csak elmerülünk a problémákban. A program másik újszerű eleme volt, hogy a megszokottnál sokkal tágabban értelmezte a vezető fogalmát.

A British Council célja ezzel a programmal egy olyan fiatal szakemberekből álló, nemzetközi hálózat létrehozása volt, melynek tagjai szívesen vállalják a kultúrák közötti közvetítő szerepet, képesek megérteni, elfogadni és tisztelni a mások kultúráját és aktívan szeretnének tenni azért, hogy szűkebb és tágabb környezetük megismerje és elfogadja mások kultúráját és értékeit.

 

A program története és leírása megtalálható a következő honlapon: interculturalnavigators.britishcouncil.org

Magyarországi tevékenységünk:

Magyar és brit szakemberekkel dolgozunk a tudás és kreativitás kölcsönös megosztásáért, ezzel is elősegítve a brit oktatási metódusok terjesztését és fejlesztését, valamint az angol nyelv népszerűsítését a kulturális kapcsolatok szélesítése által. Szervezetünk politikailag független és az Egyesült Királyságról igyekszünk valós képet formálni."

A programról bővebb infó itt található: http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-regional-projects-intercultural-navigators.htm

 

 

...később...

Készségfejlesztő foglalkozások tartása az Intercultural Navigator képzés keretében a Romaversitas Alapítvánnyal közösen

 

Az Alapítvány általános tevékenységi köre:

 • a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése;

 • a roma származású autonóm értelmiségi réteg megteremtése, ezáltal a roma polgárosodási folyamat felgyorsítása;

 • a felsőoktatásban tanuló, kiemelkedően tehetséges roma hallgatók képzése, tehetséggondozása, anyagi és szellemi támogatása; értelmiségivé válásuk szakmai és etikai ösztönzése;

 • olyan roma elit megteremtése, amely felelősséget és elkötelezettséget érez saját népcsoportjának fejlődése iránt.

 

A Romaversitas Alapítványról bővebben: http://www.romaversitas.hu/

 

 

 

És a folytatás...

ROMAVERSITAS - Interkulturális- és vezetői kompetenciafejlesztő képzés a British Council Intercultural Navigators programjának együttműködésével

Az Intercultural Navigators program facilitátorai és navigátorai az IN tréningprogram legfontosabb elemeit felhasználva a Romaversitas munkatársaival közösen kidolgoztak egy programot a diákok számára.

A program része a Romaversitas Szabadegyetemi képzéseinek, amelyekre havonta, kerül sor.

A 2010 – 2011 – es tanév már a második foglalkozás-sorozat, a programban facilitátorként veszünk részt.

A Romaversitas-IN képzés céljai:

 • A diákok közösségi aktivitásának növelése helyi, országos és nemzetközi szinten

 • „Vezetői" és projektmenedzsment képességek fejlesztése

 • Saját identitás felfedezése, szembesülés az önmagunkkal, másokkal, környezetünkkel kapcsolatos előítéletekkel

 • Felkészülés a csapatmunkára, szervezetek működésére és működtetésére

 • A résztvevők támogatása abban, hogy felismerjék, ők maguk generálhatnak változásokat, kísérletezés kis lépésekkel, amelyek a társadalmi változások irányába mutatnak

 • A személyes változások alapvető filozófiáinak és eszközeinek bevezetése

 • A vezető szerep felfedezése önmagunkban

Bővebb információk- érdekes link a programról: http://www.youtube.com/watch?v=kPYxaP7bPUA

- és a Romaversitas Alapítványról http://www.romaversitas.hu/magyar/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page