top of page

A Csoport-téka Egyesület civil szervezetként foglalkoztatási szakértőt delegált a Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportba, valamint egy facilitátort az EU Ifjúsági konferencia és főigazgatói értekezletre 2010-11

Strukturált Párbeszéd

Structured Dialogue

Foglalkoztatási szakértő résztvevő delegálása az Európai Bizottság strukturált párbeszéd programjába

Az Európai Bizottság által kezdeményezett strukturált párbeszéd célja, hogy a fiatalokat bevonja a napirenden lévő ifjúsági ügyek megvitatásába, hiszen azok leginkább őket érintik.

A különböző szinteken (helyi, regionális, országos, uniós) történő párbeszédek eredményeit mindig az annál magasabb szintre kell továbbvinni és vitára bocsátani, majd a hazai vagy országos véleményeket, szempontokat a Bizottsághoz eljuttatni, ily módon a „strukturált párbeszéd a fiatalokkal" az uniós hivatalok és az európai fiatalság között zajló párbeszédet teremti meg.

A spanyol- belga-magyar trió elnökség 18 hónapos ciklusának általános témája:

Fiatalok foglalkoztatása, munkaerő-piaci helyzete

Specifikus prioritások:

Spanyolország: hátrányos helyzetű fiatalok bevonása

Belgium: ifjúsági munka a társadalom szegény rétegeiben; a kultúra elérhetősége a fiatalok számára

Magyarország: aktív részvétel, önkéntesség.

 

A fiatalok és szervezeteik véleményét a féléves ciklusokhoz kötődő nemzeti konzultációk során kérdezik meg, az adott elnökségi prioritást is figyelembe véve.

A Csoport-téka Egyesület civil szervezetként foglalkoztatási szakértőt delegált a Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportba, valamint egy facilitátort az EU Ifjúsági konferencia és főigazgatói értekezletre.

Bővebb információ a Strukturált Párbeszéd folyamatról és a hozzákapcsolódó Szólj Bele! kampányról itt található:

http://eu2011.mobilitas.hu/a_strukturalt_parbeszedrol

http://www.mobilitas.hu/euelnokseg/szoljbele

Csoport-téka Association as an NGO provides an expert to the National  Working  Group  in  the Structured Dialogue process

in 2010-2011.

The structured dialogue with young people initiated by the European Union aims to involve young people in the discussion about the issues related to youth.

The overall priority of the Trio Presidency is youth employment.

Specific priorities:
Spain: involving young people with disadvantaged background
Belgium: youth work and the accessability of culture 
Hungary: active participation and voluntary work 

While statistics on youth unemployment show continuous growth in Europe, the EU Youth Conference and DG Meeting of the first cycle of the Structured Dialogue in the framework of the current Trio Presidency delivers 8 concrete policy recommendations and proposals of actions to improve youth employment policy in Europe. The results will be transferred to the Council of the European Union to be adopted in a Council Resolution on the Structured Dialogue in May 2011.

 

The Hungarian Presidency aims to further develop the issue of youth participation and active citizenship. Linked to the purposes of the European Year of Voluntary Activities Promoting Active Citizenship (2011), the Hungarian Presidency will address the quiestion of how voluntary activities can contribute to democracy in local communities.

 

During the 18 months process, consultations were held at least once in all the EU Member States, allowing young people and youth organisations to express their expectations and needs related to youth employment.

The three days of workshops resulted in 8 policy messages put forward jointly by youth representatives and decision-makers.

We also provide a facilitator to the EU Youth Conference in Hungary. 


http://www.eu2011.hu/event/eu-youth-conference-and-dg-meeting

From here you can download the outcomes of the Structured Dialogue:

http://eu2011.mobilitas.hu/the_outcomes_of_the_eu_youth_conference_in_hungary

Részvétel a Magyarországi EU Ifjúsági konferencián

                                           

Az ifjúsági ügyekért felelős Főigazgatók Értekezlete mellett megrendezett EU Ifjúsági Konferencia célja, hogy összegezze a strukturált ifjúsági párbeszéd folyamatának legutóbbi szakaszát, a fiatalok és a döntéshozók bevonásával.

Az esemény 2011. március 1. és 4. között került megrendezésre Gödöllőn és Budapesten.

A konferencián a döntéshozók mellett azok az ifjúsági delegáltak képviselték a fiatalok véleményét, akik a strukturált párbeszédhez kapcsolódó nemzeti konzultációkban is részt vettek. A nemzeti konzultációkból készült összefoglalókat a fiatalok és a döntéshozók együtt dolgozták fel a Konferencia során. Ezt a folyamatot 17 facilitátor segítette, köztük egyesületünk delegáltja.

A Konferencia 3 napja során olyan műhelymunkák zajlottak, amelyek célja 8 politikai üzenet megfogalmazása volt, az ifjúsági delegáltak és a döntéshozók egyetértésével.


A közös ajánlások konkrét javaslatokat is tartalmaznak, hangsúlyozva a fiatalok igényeit, amelyek a karrierközpontú képzésre, a munka világával kapcsolatos jobb információnyújtásra és támogatásra, valamint a nemformális tanulás során elsajátított kompetenciák és képességek elismertetésére vonatkoznak.

A 8 ajánlás a magyarországi EU Ifjúsági Konferencia alatt zajló tematikus műhelymunkák eredményeit tükrözi.

További információk: http://eu2011.mobilitas.hu/

http://ikkor.eu/?q=magyarorszagi-eu-ifjusagi-konferencia-konkluzioi

A konferencia eredményei innen tölthetőek le:

http://eu2011.mobilitas.hu/a_magyar_eu_ifjusagi_konferencia_eredmenyei

bottom of page