Képzéseinken mindig a gyakorlatcentrikusság, a készségfejlesztés van a fókuszban.

A nem-formális tanulás eszközeit használva támogatjuk a résztvevőket abban, hogy egyéni céljaikat meg tudják valósítani.

Néhány emlékezetes képzésünk beszámolója olvasható itt

 • 2013 Esélyegyenlőségi programsorozat

 • 2012-13 Csoportos pályaorientációs foglalkozás-sorozat a Montessori Erzsébetvárosi Gimnáziumban

 • 2012 Készségfejlesztő, kompetencianövelő tréning fiataloknak

 • 2011 Önkéntes koordinátori tréning a Ferencvárosi tanodában

 • 2007-08 Gyakorlatcentrikus-munkaerő-piaci képzés

                  Esélyegyenlőségi programsorozat

Budapesti, Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal együttműködve

                                                              2013. március-május

1. Fiatalok az élet küszöbén - „Párválasztás és pályaválasztás”

1 alkalmas tréninget tartottunk a 21. kerületi középiskolában hátrányos helyzetű fiataloknak. 12 fő vett részt a foglalkozáson.

A foglalkozás célja a fiatalok önértékelésének növelése volt, saját képességeik és személyiségük feltérképezése, a személyiség pozitívumainak megerősítése, amelyek alapját képezik a jó párválasztásnak.

A pályaválasztás témáját több szempontból is körbejártuk. Jelen társadalmunkban a pályaválasztás nem egy egyszeri döntést jelent; életpályánk során számtalanszor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy akár személyes fejlődésünk, akár a külső körülmények változása miatt változtatni kényszerülünk, esetleg új szakmát kell elsajátítanunk. Kérdőívek, önkitöltős eljárások segítségével visszajelzést kaptak a fiatalok a tréning során érdeklődésükről, képességeikről a pályaválasztásuk elősegítése céljából

2. Családtervezés foglalkozás

2 alkalommal, két különböző helyszínen tartottunk foglalkozást Budapest 22. kerületében. A családtervezésről beszélgettünk fiatalokkal, fiatal anyákkal védőnő és szociális munkás szakember részvételével, azzal a céllal, hogy a családalapítás előtt álló fiatalokat, fiatal anyákat hozzásegítsük a tudatos családtervezéshez.

                                                               ..........

3. Foglalkozássorozat a család mentális közérzetének javítása érdekében

A foglalkozássorozat 5 témájából az első kettő valósult meg ebben a program során

1. Szülői szerepek;

2. Vallás szerepe a család életében;

3. Halál a család életében: hogyan beszéljünk róla? 4. Konfliktusok a családban: hogyan oldjuk fel? 5.  Aktív család, közös programok.

Többszörösen hátrányos helyzetű családokkal beszélgettünk a foglalkozássorozat alkalmain a X. kerületben. Az érintett témákon keresztül  a résztvevők beszéltek magukról, nehézségeikről és élményeikről egyaránt. A tapasztalatok azt mutatták, hogy több ehhez hasonló foglalkozásra lenne szükség a  hátrányos helyzetű családok számára.

4. Workshop sorozat tanácsadó jelleggel - Család és munka egyensúlyának             megőrzése céljából

6 alkalomból álló workshopot tartottunk, amely különböző helyszíneken valósult meg, más-más kerületekben. A téma aktuális napjainkban, az egyik legfontosabb kérdés, amire a családoknak, egyéneknek oda kell figyelnie, hisz közvetve vagy közvetlenül a társadalom minden tagja érintve van. A program során több társadalmi csoport képviselőit is sikerült elérni a témával, összesen közel 100 főt.

5. Családbarát műhely

1-1 alkalom a 8. és 9. kerületben

Egy fókuszcsoportos felmérést tartottunk a 8. és a 9. kerületben, ahol a családokat kérdőívekkel szólítottuk meg, és irányított beszélgetéseken folytattunk velük arról, hogy mitől tartanák családbarátnak a környezetüket.

5. Családbarát műhely

1-1 alkalom a 8. és 9. kerületben

Egy fókuszcsoportos felmérést tartottunk a 8. és a 9. kerületben, ahol a családokat kérdőívekkel szólítottuk meg, és irányított beszélgetéseken folytattunk velük arról, hogy mitől tartanák családbarátnak a környezetüket.

6. Esély órák

A program célja szemléletformáló, és az önkéntesség fontosságát hangsúlyozó programok megvalósítása volt, az általános iskolás és középiskolás korosztály számára ún „esély órák” keretében. A speciálisan megtervezett toleranciaépítő foglalkozások interaktív beszélgetésekkel, kisfilmek megvitatásával teltek és a diákok védett körülmények között, játékos formában megtapasztalhatták, milyen a látás-. és hallássérültek, valamint a mozgásukban korlátozott emberek élete. Emellett megismerték a hatékony segítés szemléletét és egyes módszereit, továbbá az akadálymentesítés ügyének jelentőségét. Megismerkedhetnek többek között a kerekesszék használatával, az alternatív kommunikációs eszközökkel (a siketek jelnyelvével). A toleranciaépítő foglalkozásokon pedig más hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra kerültek a fókuszba: mint a romák és az idős emberek.

Csoportos pályaorientációs foglalkozássorozat

a Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium 12. osztályos nappali tagozatos tanulói részére

                                2012. november - 2013. január

Az iskola 21 végzős diákjával dolgoztunk 2 csoportban 3 hónapon át.

Minden csoportot két-két tanácsadónk vezetett a korábbi tapasztalatokra épített tematika szerint, amit most a diákokra jellemző sajátosságok alapján alakítottunk ki.

Az egyes alkalmakon a fiatal felnőttekkel közösen a saját erőforrásokra építve végigvettük az álláskeresés fontos lépéseit. Feltártuk a motivációkat, megismertük, megismertettük egymással a résztvevők erősségeit. Segítettünk a meglévő kulcskompetenciák feltárásában, fejlesztésében, különösen azokban, amelyek az elhelyezkedésnél fontosak. Ki-ki ismereteket kapott választott szakmájával kapcsolatban és személyre szabott segítségnyújtást az önéletrajz, motivációs levél elkészítésében. Szituációs játékban készültünk fel az állásinterjúra.

 

A Szempont Alapítvány munkavállalási tanácsadó munkatársával dolgoztunk szoros együttműködésben, aki a csoportos alkalmakon részt véve ismerhette meg mélyebben azokat a diákokat, akiknek később, a program további részében egyénileg mentorációs segítséget nyújtott.

Készségfejlesztő, kompetencianövelő tréning fiataloknak

                                                       a Bee Wise céggel és az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel közösen

                                              2012. augusztus

Az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel és a Be Wise céggel közösen 17 és 25 év közötti állást kereső vagy vállalkozás indítását tervező, több országból érkezett külföldi és magyar fiatalnak tartott készségfejlesztő és kompetencianövelő csoportos foglalkozásokat egyesületünk 2 munkatársa Hollókőn.

Önkéntes koordinátori tréning a Ferencvárosi Tanodával közösen

                                                    2011. szeptember

Helyszín: Ferencvárosi Tanoda, KÖZÉRT

Időpontok, események:

      2011. szeptember 08-10.   Önkéntes koordinátori tréning

      2011. szeptember 14-16.    Önkéntes tréning

      2011. szeptember 17.          Önkéntes Nap a Bakáts téren.

A tréningek célja:

Az  önkéntes-koordinátor  képzés  során  a  csoportvezetői  funkciók  és  kompetenciák  elsajátítását  tartjuk  fontosnak: speciális területről  van  szó,  hiszen a koordinátoroknak nem  beosztottakat  kell  irányítani, hanem  önkéntes  munkát vállaló embereket, akik ráadásul a civil szférában kívánnak  segítő tevékenységet végezni,  tehát itt  szervezet- és célcsoport specifikus  képzésekről beszélünk, melyek az adott csoport igényeire reagálnak.

Az  önkéntes  képzés  során  a  leendő  önkénteseket  készítjük  fel  az  önkéntes  munkára  annak  érdekében,  hogy  céltudatosan válasszanak  szervezetet és  valóban hasznos  munkát végezzenek  önkéntesként.

A program zárásaként mindkét tréning résztvevőinek lehetőséget biztosítottunk a Bakáts téri Önkéntes Napon való részvételre.

Támogató: NCA

Gyakorlatcentrikus munkaerő-piaci tanácsadás

                                képzés szociális szakembereknek(HEFOP)

                                                 2007-2008

A program főbb elemei: tananyagfejlesztés, elméleti és gyakorlati képzés lebonyolítása.

A program célja volt, hogy a szociális területen dolgozó szakemberek szakmai tudását munkaerő-piaci ismeretekkel bővítse annak érdekében, hogy a hozzájuk forduló aktívkorú álláskeresőknek megfelelő minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. A képzésben résztvevőket ennek megfelelően munkaerő-piaci ismeretek oktatásával és készségeik fejlesztésével, új módszerek megismertetésén keresztül készítettük fel a hátrányos helyzetű munkanélküli csoportok problémáinak ellátására, és ehhez biztosítottuk a szorosan kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok megszerzését is.

Két csoportban összesen 21 főt képeztünk ki Közép-Magyarország területén működő szociális intézmények munkatársaiból.

A képzés részei 

 • álláskereső modul,

 • rendszeres szociális segélyezettek  

 • pszichés betegek munkaerő-piaci reintegrációja 

 • esélyegyenlőség

 

A képzésben minden modul tartalmazott készségfejlesztő és gyakorlati részt. A képzésen résztvevő szakemberek - a képzésük ideje alatt folyamatosan - írásban is reflektáltak az elsajátított tananyagrészekre.

A résztvevők

Szociális szakemberek vettek részt a képzésben, köztük fogyatékkal élő személyek is.

Az első csoportban egy mozgássérült, és egy látássérült szociális szakember képzése valósult meg. Látássérült hallgatónk számára elektronikus tananyagot biztosítottunk. A képzést vakbarát honlapokon is meghirdettük.

A második csoportban egy hallássérült szociális szakembert képeztünk. A vele való kommunikáció egyrészt a gyakorlati tapasztalatok szerzésének lehetősége volt, másrészt pedig tolmács segítségét vettük igénybe.

A képzés helyszínei akadálymentesek, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetőek voltak.

A program általános hatásai:

Beigazolódott az előzetes szükségletfelmérés eredménye: ez a program olyan igényekre reagál, amellyel hiányt pótol.

A munkanélküliek ellátása a területileg illetékes önkormányzatok hatáskörébe tartozik, amelyek gyakran a családsegítő szolgálatokkal vagy civil szervezetekkel kötött megállapodás alapján kihelyezik ezt a szolgáltatást. Ez a program szociális szakembereket célzott meg, akik ezt a feladatot intézményeikben ellátják

A képzésben részesült szociális szakemberek rendszeres kapcsolattartása által a különböző szociális intézmények közötti együttműködés jobban "bejáratódott". Kialakult egyfajta hálózatos együttműködés. Hatékonyabbá vált a különböző szociális intézményekben megjelenő álláskereső ügyfelekkel folytatott munka.

Ismertebbek lettek az álláskeresőkkel folytatott szociális munka komplex módszerei, és az a szemlélet, mely álláskeresőként kezeli az ügyfeleket, integrált és gyakorlati módszerekkel dolgozik.

A program konkrét hatásai:

 • A képzésben részt vett szakemberek sokféle szociális intézményből érkeztek, és ez a sokféle tapasztalat és sokszínűség hozzáadott értékként és tapasztalatként megjelent a képzés során.

 • Már a projekt időszaka alatt konkrét együttműködés valósult meg pl. a hajléktalan, és a fogyatékos álláskereső ügyfelekkel dolgozó szakemberek között.

 • VIII. ker.-i CSSK, a gyakorlati oktatásnak helyszínt adó intézmény, a projekt lezárása után, továbbra is igényt tartott az álláskereső klub működésére.

 • Módszertani támogatást továbbra is biztosítunk a képzésben résztvevő szakembereknek. További célunk egy Szakmai műhely létrehozása – a kiképződött szakemberekkel- és a hálózatos együttműködés megteremtése.

 • A hálózatos és szakmai műhelymunka folytatásához, illetve újabb képzések indításához pályázatot adtunk be.

IMGP2707
IMGP2707
press to zoom
P1000136
P1000136
press to zoom
P1000274
P1000274
press to zoom
IMGP2654
IMGP2654
press to zoom
IMGP2644
IMGP2644
press to zoom
P1000260
P1000260
press to zoom
P1000161
P1000161
press to zoom
P1000155
P1000155
press to zoom
IMGP2738
IMGP2738
press to zoom