top of page

Aflateen

szociális és pénzügyi készségfejlesztő program 14-18 éveseknek

Pilóta program a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumban

Az Aflatoun holland szervezet olyan programokat fejlesztett ki több gyermek korosztály számára is, amik a gyerekek szociális és pénzügyi készségeit egyszerre fejlesztik azért, hogy társadalmi hátrányaikat le tudják küzdeni. Minden program azokat a készségeket fejleszti a résztvevőknél, amelyekkel kapcsolódni lesznek képesek a többségi társadalmi környezethez, tekintettel az elmaradásokra, hiányokra.

Az Aflateen program a 14-18 éves korosztálynak szól.

Az öt alaptéma

  • Személyes feltárás és megértés

  • Jogok és felelősségek

  • Megtakarítások és költekezések

  • Pénzügyi tervezés és költségvetés

  • Pénzügyi és társadalmi vállalkozások

A gyerekek készségfejlesztése saját erősségeik, jogaik megismerésével, megerősítésével kezdődik, majd erre építve halad a gazdasági megerősítés felé a pénzügyi jártasságok elsajátításával.

Egyesületünk azoknak az oktatóknak, nevelőknek, pedagógusoknak, ifjúsági szakembereknek nyújt élménylapú, készségfejlesztő képzést, akik ezekkel a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak.

Update: A program befejeződött. Jó tapasztalat volt, hogy hogyan lehet hátrányos helyzetű fiatalokkal    foglalkozni,milyen nehézségek vagy éppen sikerélmények vannak a bevonásnál, a foglalkozások megtartásánál. 
bottom of page