top of page

Egyesületünk 2011 őszétől két éven át hivatalos EVS Európai Önkéntes Szolgálat

                                       küldő- és fogadószervet volt

   NEMZETKÖZI EVS PROJEKT  2012. október 6- 27.

Az Európai Önkéntes Szolgálat (European Volunteer Service) program keretében pályázatban meghirdetett program a „GET KNOW, GET SKILLS, KNOW THE WORLD“ címet viselte.

Ez a program három ország, Portugália, Olaszország és Magyarország részvételével valósult meg, 2012. október 6 és 27 között, melynek otthont a portugál, „Four Corner of the Swan”(http://www.quatrocc.com/) szervezet adott, együttműködésben az Európai Önkéntes Szolgálattal.

A Csoport-téka Egyesület együttműködve az Ikladi Szederfa Otthonnal (http://szederfa.hu/), mint küldő szervezet volt jelen a programban.

A magyarországi résztvevők: 4 fő enyhe értelmi sérült önkéntes fiatal, és kísérőként velük utazott 2 fő mentor, akik az otthonban dolgoznak.

A program célja az volt, hogy a fogadó szervezet helyi szinten „felfrissítse” a helyi közösség tevékenységeit, és a figyelmet az önkéntes munkára irányítsa.

Ez a gyerekekkel és fiatalokkal való munkában, konkrétan a szabadidős tevékenységekben valósult meg. Az önkéntesek részvétele az aktív, minőségi szabadidős tevékenységekben mintaként szolgált a helyi közösség fiataljainak.

A program általános hatása

Segített az önkéntes munka értékközvetítő eszközként való értelmezésében, a lehetséges tevékenységi körök bővítésében. Emellett a szolidaritás, tolerancia, és a kultúrák közötti tapasztalatcsere mintáit erősítette.

A program konkrét hatása, eredményei

A résztvevők számára hasznos volt, hogy meg kellett találni a különböző kultúrák közös pontjait, amihez a saját nézőpontjukon való átlépés adott segítséget, és a közös cél, az együttműködés.

A 6 fős magyarországi csapat az ottani tevékenységéről, élményeiről blogot vezetett, ami a http://portugalszederfa.blogger.hu/ címen olvasható.

                                                     Mobilitás zárórendezvény a Gödör Klubban. Téma: EVS

                                             

                                                                2011. november 26. szombat Budapest, Gödör klub V. ker. Erzsébet tér                                            

                                                                Egyesületünk részt vett a Mobilitás éves záró rendezvényén, melynek fő témája az EVS volt!

 

 

Így hirdettünk 2011-ben

 

Jelentkezz és szerezz tapasztalatot, ismerj meg más kultúrákat, tanulj nyelvet, építs kapcsolatokat önkéntesként az EVS-sel!

Mi az EVS?

Az EVS a „European Voluntary Service”, azaz Európai Önkéntes Szolgálat nevének angol rövidítése. A programot az Európai Bizottság azért hozta létre, hogy a fiataloknak lehetőséget adjon tudásuk, készségeik fejlesztésére, elősegítse társadalmi mobilitásukat, és ösztönözze kezdeményezőkészségüket. Az EVS támogatást nyújt ahhoz, hogy 18-30 éves fiatalok hosszabb időre (de legfeljebb 12 hónapra) bekapcsolódjanak egy külföldön működő szervezet mindennapos munkájába, képességeiket fejleszthessék, nyelvet tanuljanak, új területeken tapasztalatokat szerezhessenek. Ez a sajátos tanulási lehetőség segítséget nyújt a fiataloknak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a társadalom életébe, illetve munkatapasztalatot szerezzenek, ami hozzájárulhat elhelyezkedési esélyeik növeléséhez.

Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) célja a szolidaritás kialakítása, az aktív polgári részvétel népszerűsítése és egymás kölcsönös megértésének elősegítése a fiatalok körében.

Mi az Európai Önkéntes Szolgálat projekt?

Az Európai Önkéntes Szolgálat lehetővé teszi fiatalok számára, hogy legfeljebb 12 hónapon át külföldön (nem a lakhelyük szerinti országban) önkéntes tevékenységet folytassanak. Elősegíti a fiatalok közötti szolidaritás erősítését, illetve igazi „tanuló szolgálatnak” számít. Az önkéntesek, amellett, hogy a helyi közösség számára hasznos tevékenységet folytatnak, új készségeket és nyelv(ek)et tanul(hat)nak, és más kultúrákat fedezhetnek fel. A projekteknek a nem-formális tanulás alapelveit, gyakorlatát kell követniük.

Az EVS projekt számos témára vagy tevékenységi területre összpontosíthat, mint például a kultúra, ifjúság, sport, szociális munka, kulturális örökség (megóvása), művészetek, polgári védelem, környezet(védelem), fejlesztési célú együttműködések, stb. A magas kockázattal járó, közvetlenül válságot/katasztrófát követő helyzetekbe történő beavatkozás (pl. humanitárius segítségnyújtás, katasztrófa-elhárítás, stb.) nem támogatható.

 

Csoport-téka Egyesület, mint küldő szervezet

Egyesületünk hivatalos küldő (és fogadó) szervezetként működik. Így, ha külföldön szeretnél önkénteskedni, fordulj hozzánk, és mi segítünk Neked álmaid megvalósításában, a hivatalos procedúra lebonyolításában, a megfelelő fogadó szervezet megtalálásában…

 

 

Jelentkezz

és szerezz tapasztalatot, ismerj meg más kultúrákat, tanulj nyelvet, építs kapcsolatokat önkéntesként az EVS-sel!

Várjuk jelentkezésedet:

Csoport-téka Egyesület 

Sánta Gábor - EVS kapcsolattartó-koordinátor: gabor.santa@csoportteka.hu

mobil: 06-30-837-9869
e-mail: info@csoportteka.hu

 

További hasznos információk a Mobilitás honlapján: http://www.mobilitas.hu/flp/evs

bottom of page